Chicago Eesti Maja 50

Chicago- Estonian House Anniversary Chicago Eesti Maja Riverwoods Illinois Juubel

19.05

Movie screening; bar will be open. / Filmiõhtu, avatud baar.

20.05

Festive gathering, lectures with speakers from Estonia and U.S.; Photo exhibit ”Across the World with the Blue-Black-And-White:” Ahto Valter’s see voyage in words and in pictures, authors Jaanis Valk and Erik Norkroos participating. Concert by Estonian pop singer Koit Toome and band. Buffet. Dance party with live music: Koit Toome and band.
Aktus, loengud, kõnelejad Eestist ja USA-st. “Sinimustvalgega ümber maailma:” Ahto Valteri mere- reis sõnas ja pildis, kohal on autorid Jaanis Valk ja Erik Norkroos. Tuntud poplaulja Koit Toome kontsert. Peolaud. Tantsuõhtu elava muusikaga: Koit Toome ja bänd.

21.05

Church service; Concerts; Lectures, Performance by the Chicago Estonian School; Lunch; Sepo Seeman’s one-man show “The Estonian Man and Modern Things,” directed by Tiit Palu.
Jumalateenistus. Kontserdid, loengud, Chicago Eesti Maja Kooli esinemine, lõunasöök. Sepo Seemani monoetendus “Eesti mees ja moodsad asjad” Tiit Palu lavastuses.

Info

Eero Pikat (president@eestimaja.com), Liivika Koren (lskest@gmail.com), Jaan Karukäpp (jkarukapp@yahoo.com)

If you would like to support the event, you can do it by clicking the button below.
Kui soovid toetada Eesti Maja 50. aastapäeva tähistamiseks toimuvaid pidustusi, siis saate seda teha kui vajutate allpool olevale nupule.
© 2017 Chicago Estonian House. All rights reserved. Website by SavedLayers.